********************************************************

 เมือวันที่ 13 มิถุนายน 2562
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกไ้ด้จัดกิจกรรม พิธีไว้ครูขึ้น ณ หอประชุุมโรงเรียน
โดยมีนักเรียนทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมมากมาย ขอให้มีความสุข ความเจริญกันทุกคน

<<< ดูภาพกิจกรมได้ที่นี่>>>

-------------------------------------------------------------------------------------

มอบรางวัลให้กับ เด็กหญิงปัญญาพร  ภู่คร้าม  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก ผู้กระทำความดี เก็บเงินได้ 1,000 บาท แล้วคืนให้เจ้าของ
จึงขอชื่นชมกับการกระทำความดีในครั้งนี้ และจงรักษาความดีนี้ไว้ตลอดไป